Prestatieverklaring

Veel producten die in de Europese Unie worden verhandeld zijn voorzien van een CE-markering. Deze afkorting staat voor "Conformité Européenne" en betekent "in overeenstemming met de Europese regelgeving". Het geeft informatie weer over de kwaliteit van een product. Producten met een CE-markering mogen vrij verhandeld worden binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Met ingang van 1 juli 2013 is de Construction Products Regulation (CPR) in werking getreden in de gehele Europese Unie. Deze regeling vereist dat alle bouwproducten, met een geharmoniseerde norm of Europese Technische Goedkeuring (ETA), van een CE-markering zijn voorzien en geleverd worden met een prestatieverklaring.

Een prestatieverklaring (Declaration of Performance) geeft aan hoe een bouwproduct presteert. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de producten van Intersteel en de bijbehorende prestatieverklaring. 

Omschrijving                                       
Artikelnummer                                
Materiaal/finish Prestatieverklaring
Intersteel kogellager paumelle    0035.462650A / 0035.462650B     RVS 304                            4626.50     
Intersteel kogellager scharnier   0035.462540 / 0035.462540CE   RVS 304                            4625.40
Intersteel kogelstift paumelle   0035.462611A / 0035.462611B    RVS 304                            4626.11