Disclaimer

Voor de in dit productoverzicht opgenomen gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele druk-en zetfouten en afwijkingen in de kleurproducties.

Wijzigingen in constructie en uitvoeringen van onze producten worden nadrukkelijk voorbehouden.

Gehele of gedeeltelijke overname van de in deze catalogus gepubliceerde gegevens uitsluitend na schriftelijke toestemming onzerzijds.

Onze merken zijn internationaal geregistreerde beeldmerken.